logo
FACULTY OF HUMANİTİES AND SOCİAL SCİENCES
Hatice ETYEMEZ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 458
300 34 44
Faculty of Humanities and Social Sciences
(Faculty Secretary)

Ebru KAYA

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 468

300 34 45
Faculty of Humanities and Social Sciences
(Dean Private Secretariat)

Semiha Gonca KIR (Ücretsiz İzinli)

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 453
Faculty of Humanities and Social Sciences
(Officer)

Halime ÖZTÜRK (Ücretsiz İzinli)

/
Faculty of Humanities and Social Sciences
(Officer)

Mümin ÖZKAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 466

808 10 44
Faculty of Humanities and Social Sciences
(Officer)
808 10 44
Department of Business Administration
(Department Secretary)
808 10 44
Department of International Relations
(Department Secretary)
808 10 44
Business
(Department Secretary)
808 10 44
International Relations
(Department Secretary)
808 10 44
International Economic Policy
(Department Secretary)

Arzu DALAKLI

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 468

300 38 74
Faculty of Humanities and Social Sciences
(Officer)
300 38 74
International Economic Policy
(Department Secretary)
300 38 74
Business
(Department Secretary)
300 38 74
Sociology
(Department Secretary)
300 38 74
Department of International Trade and Logistics
(Department Secretary)
300 38 74
International Trade and Logistics
(Department Secretary)
Psychology
(Department Secretary)

Abdullah ÇELİK

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 466

300 36 27
Faculty of Humanities and Social Sciences
(Officer)

Ahmet BOZKURT

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 466

300 36 76
Faculty of Humanities and Social Sciences
(Officer)