Müfredat (Güncellendi)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde ders müfredatı, yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde verilen dersler titizlikle incelenerek, öğrenciler için en etkin ve verimli olacak şekilde hazırlanmıştır. Bölümümüz “uluslararası ticaret” başka bir ifadeyle “dış ticaret” ve “lojistik” konularını öncelikleyen bir formatta şekillendirilmektedir. Müfredatı oluştururken bu iki konu dikkate alınmaktadır. Öğrencilerin bu iki konu bakımından görmeleri gereken zorunlu ve seçmeli dersler, uzun bir değerlendirme sürecinden sonra belirlenmiştir. Seçmeli dersler, öğrencilerin “uluslararası ticaret” veya “lojistik” konularından birinde uzmanlaşmasına öncelik vermektedir. Mesleki İngilizce dersleri, seçmeli ders formatında yerleştirilmiştir. Bölümümüzde, İngilizce hazırlık “isteğe bağlı” olarak belirlenmiştir. Öğrencilerimizin İngilizce düzeylerini artırmaya yönelik geliştirilen İngilizce Hazırlık aşaması, özellikle Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanında gerekli olabilecek Mesleki İngilizce derslerinin başarılması için gerekli olacaktır.

Müfredatta yer alan önemli ders başlıklarından birisi de simülasyon programları aracılığıyla anlatılacak olan derslerdir. Bu derslerde öğrenciler bilgisayar laboratuvarında online olarak tasarlanmış programlarda ders göreceklerdir. Bu programlar, ders konularını online şeklinde uygulamalı olarak işleyen yapıdadır. Öğrenciler ders saati dışında da bu online uygulamalara girebilecekler ve oyun oynar gibi öğrenmeye devam edeceklerdir.     

Toplam 8 dönem olan ders müfredatının bir döneminde (6. ya da 7. Yarıyıl) öğrenciler, sektördeki firmalarda fiilen çalışacaklar ve bu çalışma sırasındaki gösterecekleri performansa göre not alacaklardır. Uygulamalı eğitim ya da müfredatta geçtiği adıyla Projelendirilmiş Sektörel Eğitim olarak ifade edilen bu kapsamda dersler, firmalarla protokol anlaşmaları imzalanarak ve hazırlanacak bir uygulama prosedürü ile yürütülecektir. 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü müfredatı için lütfen tıklayınız.