Değişim Programları

Farabi Değişim Programı;

“Farabi Değişim Programı”, Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Erasmus Değişim Programı;

Ülkemizin temel eğitim hedefleri ve Avrupa 2020 stratejisinin amaçları dahilinde Avrupa ile iş birliğini, yükseköğretimde sürdürülebilirliği, halka yönelik sportif aktivitelerin gelişimini ve Avrupa değerlerinin tanıtımını sağlamayı hedefleyen Erasmus+ programı, tıpkı Farabi programı gibi öğrencilere eğitimleri sürecinde değişim imkanları sunmayı amaçlamaktadır. Erasmus+ değişim programından sosyoloji bölümü öğrencilerimizin de yararlanabilmesi için üniversiteler arası ikili anlaşmaların imzalanmasına yönelik çalışmalar hızla devam etmektedir.

Erasmus Değişim Programı kapsamında anlaşma yapılan okullar aşağıda listelenmektedir;

South-West University “Neofit Rilski” Faculty of Economics (Bulgaria)

D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov (Bulgaria)

Farabi ve Erasmus+ programlarına yönelik daha ayrıntılı bilgi için;  http://erasmuscc.btu.edu.tr   ve   http://farabi.btu.edu.tr sayfalarını kontrol ediniz.