Prof. Dr. Hilal YILDIRIR KESER

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 451
Uluslararası Ticaret
İthalat-İhracat Yönetimi
Uluslararası Lojistik
E-İhracat

300 34 47
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
300 34 40
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(Dekan)
300 39 27
Erasmus Ofisi
(Erasmus+ Kurum Koordinatörü)

Doç. Dr. İsmail AKDOĞAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 264
Türk Dış Politikası
Türkiye-Ortadoğu İlişkileri
Uluslararası Güvenlik
Siyasi Tarih

300 33 99
Uluslararası İlişkiler Bölümü
300 34 41
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(Dekan Yardımcısı)

Doç. Dr. Kadriye Burcu ÖNGEN BİLİR

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 355
Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler
Bayesyen Analiz
Yapısal Eşitlik Modellemesi
Sayısal Yöntemler

300 37 13
İşletme Bölümü
300 34 42
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(Dekan Yardımcısı)

Prof. Dr. Abdulkadir KAYA

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 463
Muhasebe ve Finansman
İşletme Finansı
Finansal Piyasalar
Risk Yönetimi

300 35 84
İşletme Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)
300 35 84
İşletme Bölümü
(Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Ahmet Zeki ÜNAL

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 353
Toplumsal Tabakalaşma
P. Bourdieu Sosyolojisi
Toplumsal Eşitsizlik
Yaşam Tarzı Sosyolojisi

300 34 61
Sosyoloji Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)
300 34 61
Sosyoloji Bölümü
(Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Gökhan ÖZKAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 451
Uluslararası ilişkiler
Küresel yönetişim
Uluslararası politik ekonomi
Türk dış politikası

Uluslararası Ekonomi Politikası Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)
Uluslararası İlişkiler Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)
300 35 43
Uluslararası İlişkiler Bölümü
(Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Orhan ÇAĞLAYAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 368
Lojistik
Girişimcilik
Toplam Kalite Yönetimi
Üretim Yönetimi ve Pazarlama

808 10 38
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)
808 10 38
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
(Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Gazanfer ANLI

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 365
Pozitif Psikoloji
İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığı
Gelişim Psikolojisi/Sosyal Psikoloji
Eğitim Psikolojisi/Psikolojide Ölçekler

Psikoloji Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)
300 37 87
Psikoloji Bölümü
(Bölüm Başkanı)
300 37 87
Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü
(Koordinatör)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Serkan TANRIÖVER

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 456
İngiliz Dili Eğitimi
Psikolinguistik
Semantik
Uygulamalı Dilbilim

300 33 77
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
(Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Adem DAĞ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 270
Sosyal Sermaye
Nitel Araştırma
Sosyal Ağ Analizi
Göç Sosyolojisi

300 36 35
Sosyoloji Bölümü
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Cevat BİLGİN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 369
Makro İktisat
Büyüme
Gelişme Ekonomisi
Uluslararası İktisat

300 37 93
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Kadir TUTKAVUL

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 465
Maliyet Muhasebesi
Yönetim Muhasebesi
Finansal Muhasabe
Finansal Tablolar

808 11 32
İşletme Bölümü
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Mevlüt AKÇAPA

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 359
Uluslararası İlişkiler
Türk Dış Politikası
Uluslararası Ekonomi Politik
Rus Dış Enerji Politikası

300 38 92
Uluslararası İlişkiler Bölümü
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Nihan BİRİNCİOĞLU

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 355
Yönetim ve Organizasyon
Örgütsel Davranış
Aile İşletmeleri
İnsan Kaynakları Yönetimi

808 11 22
İşletme Bölümü
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Tuğçe DANACI ÜNAL

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 357
Uluslararası Lojistik
Uluslararası Ticaret
İthalat-İhracat Yönetimi
Uluslararası Pazarlama

300 35 97
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÇIRPAN KANTARCIOĞLU

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 265
Bilişsel Gelişim
Gelişimsel Psikopatoloji
Sosyal Gelişim
Sağlık Psikolojisi

300 36 68
Psikoloji Bölümü
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Engin KOÇ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 359
Uluslararası İlişkiler
İran-Suudi Arabistan İlişkileri
Ortadoğu-Körfez Çalışmaları
Kimlik-Dış Politika

300 38 44
Uluslararası İlişkiler Bölümü
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZTÜRK

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 214
Çizgi Roman Çevirisi
Kültürel Çalışmalar
Çeviride Manipülasyon
Çeviride Çok Düzgülülük

300 33 81
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
300 33 81
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
(Merkez Müdürü)

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün COŞKUN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 364
Çalışma Belleği
Karar Verme
Bilgi İşlemleme
Kısa Süreli Bellek

808 10 78
Psikoloji Bölümü
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Sercan EKLEMEZLER

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 157
Mekân Sosyolojisi: Kent ve Kır Mekânları
Toplumsal Hafıza ve Kültürel Miras
Gündelik Yaşam Sosyolojisi
Göç Sosyolojisi

300 37 37
Sosyoloji Bölümü
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Abdullah IŞIKLAR

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 370
pozitif psikoloji/ ergenlik problemleri
okul danışmanlığı
aile danışmanlığı / bağımlılık
çalışma psikolojisi

300 35 03
Psikoloji Bölümü

Prof. Dr. Ramazan NACAR

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 371
Uluslararası Pazarlama
Dijital Pazarlama
Ürün ve Marka Yönetimi
Pazarlama Araştırmaları

300 37 64
İşletme Bölümü

Prof. Dr. Serap AKGÜN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 372
Sosyal Psikoloji
Çatışma Çözümü
Sosyal Kimlik ve Gruplar arası İlişkiler
Saldırganlık

808 10 31
Psikoloji Bölümü

Prof. Dr. Serkan ÖZDEMİR

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 366
Muhasebe
Finansal Muhasebe
Maliyet Muhasebesi
Yönetim Muhasebesi

300 37 05
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Doç. Dr. Abdullah OĞRAK

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 255
Stratejik Yönetim
Bilgi Yönetimi
Yenilik ve Girişimcilik
Örgütsel Davranış

808 11 62
İşletme Bölümü

Doç. Dr. Ali Burak DARICILI

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 259
İstihbarat Çalışmaları
Siber Güvenlik ve Yapay Zeka
Güvenlik ve Terörizm
Güncel Türk Dış Politikası

300 38 05
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Doç. Dr. Ayberk ŞEKER

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 363
Uluslararası Ticaret, İthalat ve İhracat Yönetimi
Ekonomik Entegrasyon, Uluslararası Ticari Örgütler
Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı, E-Ticaret
Uluslararası Ticarette Risk Yönetimi

300 38 73
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Doç. Dr. Hüseyin ÇETİN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 263
İşletme Finansı, Uluslararası Finans
Uluslararası Ticaret, Uluslararası İktisat
Lojistik Maliyet Analizi, Teknoloji Ekonomisi
Bankacılık, Dış Ticaret Finansmanı

300 34 43
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Doç. Dr. İpek Beyza ALTIPARMAK

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 274
Kadına Yönelik Şiddet
Aile Sosyolojisi
Edebiyat Sosyolojisi
Toplumsal Cinsiyet

300 34 48
Sosyoloji Bölümü

Doç. Dr. İsa DEMİRKOL

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 269
Üretim Yönetimi
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Yalın Üretim Sistemleri
Araştırma Yöntemleri

300 38 70
İşletme Bölümü

Doç. Dr. Mehmet ULUKÜTÜK

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 268
Din Felsefesi
Türk-İslam Düşüncesi
Yirminci Yüzyıl Felsefesi
Mantık

300 38 41
Sosyoloji Bölümü

Doç. Dr. Melda Medine SUNAY

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 271
Engellilik Sosyolojisi
Uygulamalı Sosyoloji ve Metodoloji
Din Sosyolojisi
Girişimcilik

300 37 89
Sosyoloji Bölümü
300 37 89
Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü
(Koordinatör)

Doç. Dr. Mevlüt CAMGÖZ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 267
Mukayeseli İktisadi Sistemler
Ekonomi, Kültür ve Ahlak İlişkileri
Vaka Analizi
Portföy Teorisi

300 38 98
İşletme Bölümü

Doç. Dr. Mihriban ŞENSES AKSU

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 257
Bilim Sosyolojisi
Sosyal Teori
Sağlık Sosyolojisi
Siyaset Teorisi

300 37 16
Sosyoloji Bölümü

Doç. Dr. Nuri KORKMAZ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 272
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri
Balkanlar'daki Türk Azınlığı ve Milliyetçilik
Uluslararası İlişkiler
Sınırlar, Güvenlik ve İstihbarat Çalışmaları

300 34 46
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Doç. Dr. Rıdvan ŞIMŞEK

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / B-357
Göç Sosyolojisi
Toplumsal Hareketler
Siyaset Sosyolojisi
Sosyal Düşünceler Tarihi

300 35 23
Sosyoloji Bölümü

Çevre Ekonomisi
Uluslararası Ticaret
Uluslararası İktisat
Katılım Bankacılığı

808 11 60
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Doç. Dr. Selda ADİLOĞLU EKLEMEZLER

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 353
Göç Sosyolojisi
Niteliksel Yöntemler
Etnografik Saha Araştırmaları
Balkan (Türk/Yörük) Göçleri

300 37 28
Sosyoloji Bölümü

Doç. Dr. Vezir AKTAŞ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 157
Sosyal temsiller, nedense yüklemeler, saldırganlık
Kalıpyargılar ve gruplar arası ilişkiler
Gruplar arası çatışma ve kültürler arası çalışmalar
Göç ve kültürleşme davranışı

300 38 32
Psikoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Aslı YEŞİL

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 265
Ruhsal Travma
Afet Psikolojisi
Adli Psikoloji
Psikodrama

300 37 29
Psikoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Aybala LALE KAHRAMAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 357
Bölge Çalışmaları (Doğu Asya)
Kore Çalışmaları
Stratejik İletişim
Kamu Diplomasisi

300 38 42
Uluslararası İlişkiler Bölümü
300 38 42
Kadın ve Aile Koordinatörlüğü
(Koordinatör)

Dr. Öğr. Üyesi Bekir ÖZKAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 367
Pazarlama
Tüketici Davranışları ve Hedonik Tüketim
Pazarlama Araştırmaları
Pazarlama ve Finans

300 33 24
İşletme Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Burak ÇAKIRCA

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 361
Türk Dış Politikası
Uluslararası İlişkiler Teorileri
Ortadoğu Çalışmaları
Siyaset Bilimi

300 35 00
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ekber Şah AHMEDİ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 253
Din Sosyolojisi
Sekülerleşme Teorileri
Sekülerizm ve Postsekülerizm
Batı Dışı Modernlik

808 10 90
Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Emine KURT

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 257
Sağlık Sosyolojisi
Nörososyoloji
Manevi Danışmanlık
Yaşam Kalitesi, Psiko-Onkoloji

300 38 29
Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Furkan POLAT

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 361
Savaş Çalışmaları
İç Savaşlar
Ortadoğu Çalışmaları
Devlet Dışı Silahlı Aktörler

808 11 53
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi İlgün BİLEKLİ BİLGER

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 353
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Zihinsel Kirlenme
Bilişsel Davranışçı Terapiler
Ortoreksiya Nervoza

300 36 97
Psikoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Kadir İŞGÜVEN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 363
Uluslararası Finans
Uluslararası Ticaret
Finansal Teknolojiler
Finansal Tahmin ve Modelleme

808 10 64
İşletme Bölümü
300 33 32
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
(Enstitü Müdür Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Merve KARABURUN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 257
Adli Psikoloji
Psikolojik Travma
Nesiller Arası Travma
Kişilik/Kişilik Bozuklukları

808 11 91
Psikoloji Bölümü
808 11 91
Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü
(Koordinatör Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Murat BAYRAK

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 459
Çeviri ve Kültürel Çalışmalar
Mizah ve Kültür Çevirisi
Edebi Çeviri
İngiliz Dili Eğitimi

300 37 73
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SARIOĞLU

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 459
Yabancı Dilde Kelime Öğretimi
Yabancı Dil Eğitiminde Teknoloji Kullanımı
Yabancı Dil Eğitiminde Edebi Metin Kullanımı
Uygulamalı Dilbilim

300 36 56
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Şeyhmus KÜPELİ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok
Türk Dış Politikası
Ortadoğu Çalışmaları
Ekonomi Politik
Siyasi Tarih

300 39 35
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer RÜZGAR

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 364
Liderlik ve girişimcilik
Stratejik yönetim ve insan kaynakları yönetimi
İngiliz dili ve edebiyatı
Yönetim ve organizasyon

300 38 40
İşletme Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nuray MUSTAFAOĞLU ÇİÇEK

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 261
Psikolojik Dayanıklılık
Duygu Düzenleme
OKB
Psikoterapi Araştırmaları

300 38 77
Psikoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Oya GÜLER

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 357
Eğitim Felsefesi
İslam Felsefesi
Etik
Değer Felsefesi

808 11 93
Sosyoloji Bölümü
300 33 91
Proje Destek Ofisi

Dr. Öğr. Üyesi Pınar BÜRHAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 261
Bilişsel yanılsamalar
Kaynak belleği
Sahte bellek
Episodik bellek

300 38 66
Psikoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Sercan BALIM

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 157
yabancılaşma
kültürel/kültürler arası psikoloji
grup içi ve gruplar arası süreçler
ahlak ve değerler psikolojisi

300 37 71
Psikoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Umut ÇIVGIN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 157
Duygudurum Bozuklukları
Sağlık Psikolojisi
Psikolojik Dayanıklılık
Psikoterapiler

808 11 34
Psikoloji Bölümü

Arş. Gör. Dr. Ersel KİRAZ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 151
Sosyal Medya ve Yurttaş Gazeteciliği
Kitle İletişim Sosyolojisi
Medya Ekonomi Politiği
Türk Basın Tarihi ve Kamu Diplomasisi

300 36 96
Sosyoloji Bölümü
300 36 96
Yeni Medya ve İletişim Bölümü

Arş. Gör. Dr. Yunus Emre SÜRMEN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 166
Küresel Ticaret ve Rekabet
Uluslararası Ekonomi Politik
Yenilikçi Teknolojiler
Havacılık

300 36 23
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Arş. Gör. Ahsen Nisa ODABAŞOGLU

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 161
Gerososyoloji
Engellilik
Yaşlanma
Dijital Eşitsizlik

300 38 03
Sosyoloji Bölümü

Arş. Gör. Alihan ULU

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 161
Görsel işitsel çeviri
Toplumsal cinsiyet çalışmaları
Çocuk yazını çevirisi
Postkolonyal edebiyat

300 37 33
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

Arş. Gör. Alperen AYDIN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 168
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Hukuk
Siyasi Tarih
Türk Dış Politikası

808 10 11
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Arş. Gör. Ayşenur EFE PARLAK

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 166
Pazarlama
Uluslararası Pazarlama
Elektronik Ticaret
Tüketici Davranışı

300 37 12
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Arş. Gör. Berkan KOÇAŞ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 161
Sosyal Bilimlerin Metodolojisi
Sosyal Teori
Toplumsal Tabakalaşma
Yapı-Eylem İkiliği

300 34 29
Sosyoloji Bölümü

Kültür Sosyoloji
Edebiyat Sosyolojisi
Toplumsal Değişim
Teknoloji Sosyolojisi

300 38 49
Sosyoloji Bölümü

Arş. Gör. Dilruba TEMUÇİN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 168
Yerelleştirme, Çoklu Medya & Teknoloji
Çeviri Sosyolojisi
Proje Yönetimi
Toplum Çevirmenliği

300 39 38
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

Arş. Gör. Emine ALP

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 151
Uluslararası İlişkiler
Karşılaştırmalı Siyaset
Kimlik Siyaseti
Ortadoğu

808 11 46
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Arş. Gör. Furkan SAĞLAM

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 153
Uluslararası Lojistik
İhracat ve İthalat Analizleri
Yeşil Lojistik
Dijital Dönüşüm

300 39 39
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Arş. Gör. Kadir ÖZDEMİR

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 168
E-Ticaret
Bilişim Sistemleri
Karar Destek Sistemleri
Sosyal Medya Uygulamaları ve Analizi

300 37 45
İşletme Bölümü

Arş. Gör. Kemal SÜR (35.madde)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Arş. Gör. Leyla AYDIN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 151
Çocukluk Çağı Olumsuz Yaşantılar
Psikolojik Esneklik
Yakın İlişkiler
Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlar

808 11 14
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Arş. Gör. Murat Can KARATAŞ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 151
Bellek
Yüz Belleği
Yüz İşleme
Görsel Algı

300 37 46
Psikoloji Bölümü

Arş. Gör. Nezir SÜMERKAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 151
Sosyal Psikoloji
Gruplar Arası İlişkiler
Önyargı
Kültürleşme

300 37 02
Psikoloji Bölümü

Arş. Gör. Nida Bengisu TORUN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 168
Yönetim ve Organizasyon
Örgütsel Davranış
Stratejik Yönetim
İnsan Kaynakları Yönetimi

300 39 37
İşletme Bölümü

Arş. Gör. Nihal ALTUN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 161
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Finans
Ekonomik Yığılmalar
Sürdürülebilirlik

300 37 27
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Arş. Gör. Ömer Faruk ÇELEBİ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 166
Üretim Yönetimi
Pazarlama Araştırmaları
Tüketici Davranışı
Dijital Pazarlama

300 33 53
İşletme Bölümü

Arş. Gör. Seda KAYA KARABULUT

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 161
Siyaset Bilimi
Karşılaştırmalı Siyaset
Doğu Avrupa Siyasi Kurumları
UIuslararası Siyaset

300 36 34
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Arş. Gör. Serkan KARDEŞ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 166
Ekonometri
Makine Öğrenmesi
Yöneylem Araştırması
Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler

300 37 66
İşletme Bölümü

Arş. Gör. Umut Erdem YILDIZ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 166
Finansal Muhasebe
Maliyet ve Yönetim Muhasebesi
Finansal Tablolar Analizi
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

808 10 68
İşletme Bölümü

Arş. Gör. Yekta Münib HATİBOĞLU

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 166
Siyaset Bilimi
Uluslararası İlişkiler
Siyaset Teorisi
Türk Dış Politikası

808 10 86
Uluslararası İlişkiler Bölümü

Arş. Gör. Zeynep AKBUDAK

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 151
Çocuk- Ergen Travma
Travma Sonrası Büyüme
Çevre Psikolojisi
Duygu Düzenleme

300 33 67
Psikoloji Bölümü