Hakkımızda

Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa'nın ikinci bir devlet üniversitesi olarak 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 6 Fakülte, 2 Enstitü ve 1 Yüksek okul ile kurulmuştur.

Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi; araştırıcı, girişimci ve çözümleyici düşünce yapısına sahip, uluslararası faaliyetlere açık yenilikçi bireyler yetiştirirken, toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunacak çalışmalar yürütmeyi ve insanı ve toplumu ilgilendiren her konuda farklı perspektiflerden araştırma yapmayı hedeflemektedir.