Misyon ve Vizyon

Fakültemiz; bilim insanı yetiştirmeyi, evrensel standartlarda eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmayı, özgür düşünce üretmeyi, topluma rehber olmayı ve ülkemizin uluslararası arenada rekabet üstünlüğü elde etmesini olanaklı kılacak yüksek nitelikli insan yetiştirme merkezlerinden biri olmayı amaç edinmiştir.

Fakültemizin vizyonu, açıklık ve şeffaflık ilkesine dayalı bir yönetim anlayışı ile ulusal ve uluslararası seviyede seçkin araştırmaların yapıldığı, disiplinlerarası çalışmayı özümsemiş nitelikli bir akademik kadroya sahip bir kurum olmak, kamu ve özel sektörde tercih edilen öğrenciler yetiştiren öncü bir fakülte haline gelmektir.