Dekanlık
Dekan Prof. Dr. Ahmet Zeki ÜNAL
+90 (224) -
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan ŞIMŞEK
+90 (224) -
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsa DEMİRKOL
+90 (224) -
Fakülte Kurulu Yönetim Kurulu Bölüm Başkanlıkları Danışma Kurulu