Hatice ETYEMEZ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 458
300 34 44
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(Fakülte Sekreteri)

Halime ÖZTÜRK

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 453
300 34 45
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(Özel Kalem)

Semiha Gonca KIR (Ücretsiz İzinli)

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 453
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(Bilgisayar İşletmeni)

Mümin ÖZKAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 468
Staj SGK İMEP İşlemleri
İç Kontrol Eylem Planı (İKEP)
Satın Alma, Jüri ve Yolluk Ödemeleri
Döner Sermaye ve Yazı İşleri

808 10 44
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(Bilgisayar İşletmeni)
808 10 44
İşletme Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
808 10 44
Uluslararası İlişkiler Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
808 10 44
İşletme Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
808 10 44
Uluslararası İlişkiler Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
808 10 44
Uluslararası Ekonomi Politikası Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)

Arzu DALAKLI

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 468
Bölüm Sekreteri
Anabilim Dalı Sekreteri
Öğrenci İşleri


300 38 74
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(V.H.K.İ)
300 38 74
Uluslararası Ekonomi Politikası Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 38 74
İşletme Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 38 74
Sosyoloji Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 38 74
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
300 38 74
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
Psikoloji Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)

Abdullah ÇELİK

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 466
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Satın Alma İşlemleri
İşçi Puantajları
Yolluk Ödemeleri

300 36 27
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(Memur)

Ebru KAYA

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 468
Bölüm İşlemleri
800 10 80
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(Hizmetli)
800 10 80
Uluslararası İlişkiler Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
800 10 80
Uluslararası İlişkiler Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
800 10 80
İşletme Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
800 10 80
İşletme Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
800 10 80
Uluslararası Ekonomi Politikası Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
800 10 80
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
(Bölüm Sekreteri)

Ahmet BOZKURT

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 466
Maaş ve Ek Ders
Yolluk Ödemeleri
Personel İşleri
Fakülte Yazışmaları

300 36 76
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İdari Büro Görevlisi)

Oğuzhan TOPER

/
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İdari Destek Görevlisi)

Hatice BAŞARAN

/
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(Sürekli İşçi)

Nergiz KABADAYI

/
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(Sürekli İşçi)

Metehan KALAN

/
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(Sürekli İşçi)

Nezahat AKMAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 462
300 35 66
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(Sürekli İşçi)