Zorunlu Yaz Stajı Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine


1.  ADIM: Öğrenci staj yapmak istediği firma ile anlaşır. Öğrenciler staj sürecinde kullanacağı tüm doküman ve formları aşağıdaki linkten elde edebilirler.


https://idari.btu.edu.tr/tr/oidb/sayfa/detay/4774/staj-i%CC%87slemleri


2.  ADIM: Öğrenci Staj Uygunluk Formunu (S1) düzenleyerek Uluslararası Ticaret ve Lojistik Blümü için Arş.Gör. Nihal ALTUN’a (nihal.altun@btu.edu.tr) veya Arş. Gör. Ayşenur EFE PARLAK’a (aysenur.efe@btu.edu.tr) İşletme Bölümü için Arş. Gör. Umut Erdem YILDIZ (umut.yildiz@btu.edu.tr) veya Arş. Gör. Nida Bengisu TORUN’a (nida.torun@btu.edu.tr) mail ortamında ulaştırır. (İmzanızın fotoğrafını forma kopyala yapıştır yapmamalı, bunun yerine imzalı belgeyi taratıp, .pdf formatında mail olarak iletmelisiniz.)


3.   ADIM: Bölüm Staj komisyonunun öğrencinin staj yapmak istediği firmayı uygun bulması durumunda, bölüm tarafından belirlenen staj komisyonu üyesi İşletme Staj Zorunluluk Belgesini (S5) imzalar. (İmzalanmış S5 formu Mümin ÖZKAN’dan alınabilir.)


4.    ADIM: Öğrenci teslim aldığı İşletme Staj Zorunluluk Belgesini (S5) staj yapacağı işletmeye iletir.


5.    ADIM: Öğrenci Staj Bilgi Formundan (S2) 3 nüsha çıktı alır. Bu çıktıda kendisiyle alakalı kısımları doldurur, forma fotoğrafını yapıştırır ve imzalar.


6.  ADIM: Öğrenci imzaladığı S2 formunu staj yapacağı firma yetkilisine imzalatır.


7. ADIM: İmzalanan S2 formları (3 nüsha) staj komisyonu üyelerinden Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü için Arş.Gör. Nihal ALTUN’a veya Arş. Gör. Ayşenur EFE PARLAK’a İşletme Bölümü için Arş. Gör. Umut Erdem YILDIZ veya Arş. Gör. Nida Bengisu TORUN’a imzalatılarak bu belgelerle beraber imzalı S1 ve S3 belgeleri ile e-devletten alınan Müstehaklık Belgesi’ni öğrenci işlerinde staj işlerimden sorumlu olan Mümin ÖZKAN’a teslim edilir.


Staj süresi 30 iş günü yani 6 haftadır. Eğer staj yapılan işyerinde stajyer öğrencimiz cumartesi günleri de çalışacaksa, işyerinden bu konuda alacağı bir yazıyı staj evrakları ile Mümin ÖZKAN’a teslim ederse; staj süresi 5 haftaya düşecek ve buna uygun olarak sigorta giriş-çıkışı yapılacaktır.


8.  ADIM: Öğrencinin sigorta girişi yapılır. Sigorta Giriş Belgesi, staja başlamadan en erken 1 hafta önce Mümin ÖZKAN’dan mail yoluyla (mumin.ozkan@btu.edu.tr) veya e-Devlette 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi başlığı altında listelenen bölümden alınabilir.


9.  ADIM: Öğrenci S2 formunu ve Sigorta Giriş Belgesini staj yapacağı firmaya iletir.


10.  ADIM: Staj bitiminde, Staj Komisyon üyesi tarafından imzalanmış S4 formu, firmaya iletilir. Firma bu değerlendirme formunu, staj bitiminde kapalı zarf içinde Staj komisyonuna iletmesi gerektiği bilgisi verilir. (İlgili belge öğrenci ile veya posta yoluyla staj komisyonuna ulaştırılabilir. Bu belgenin staj komisyonuna ulaştırılması ile ilgili süreç öğrenci tarafından takip edilmelidir.)


11.  ADIM: Öğrencinin staj bitimininden sonraki bir (1) ay içinde aşağıdaki belgeleri staj komisyonuna Uluslararası Ticaret ve Lojistik için Arş.Gör. Nihal ALTUN’a veya Arş. Gör. Ayşenur EFE PARLAK’a İşletme Bölümü için Arş. Gör. Umut Erdem YILDIZ veya Arş. Gör. Nida Bengisu TORUN’a elden teslim etmelidir;


a.  Staj Raporu

b.  S4 Staj Değerlendirme Formu (Firma gönderecekse, öğrenci staj komisyonuna ulaşıp ulaşmadığını takip etmelidir.

c.  Ücret alan öğrenciler, “STAJ ÜCRETLERİNE İŞSİZLİK FONU KATKISI ÖĞRENCİ VE İŞVEREN BİLGİ FORMU” ve firmadan yada bankadan alınan dekonları Mümin ÖZKAN’a teslim etmeleri gerekmektedir.


NOT:

Staj süresi resmi tatiller çıkarılarak hesaplanır.

Gerekli belgelerden herhangi birini teslim etmeyen öğrencilere sigorta girişi yapılmayacaktır.

Sigorta girişi yapılan öğrenciler, stajdan vazgeçmeleri durumunda Üniversite’nin uğrayacağı maddi zararları karşılamakla sorumludur.

Memur olan öğrenciler SGK işlemlerinde hata olmaması açısından SGK girişi yapılmayacaktır. Memur olan öğrenciler staja başlamadan önce SGK işlemlerinden sorumlu memur Mümin ÖZKAN’a bilgi vermelidir.

Öğrencilerin, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinde e-posta ve telefon bilgilerini güncel tutması iletişim açsından gereklidir.

Yaz stajları Final sınavlarının tamamlandığı ve Kurban Bayramının bittiği tarihten sonra 24.06.2024’de başlayacaktır.

Yaz okulundan ders alan öğrenciler aynı zamanda yaz stajı yapamaz.

Öğrencilerin imzalarının fotoğrafını kopyala yapıştır yaptığı belgeler kabul edilmeyecektir. Öğrenci teslim edeceği her belgeyi çıktı almalı, aldığı çıktıya imza atmalı, bu belgeyi de taratarak yetkiliye mail yoluyla iletmelidir.


 

13 Mayıs 2024