Rusya’yı Kısıtlayan Güç: NATO
Yazı Fontu

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Konferanslarının bir yenisi daha gerçekleştirildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen konferanslarının bu bölümünde “Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Bölgesel ve Küresel Yansımaları" konu başlığı Doç. Dr. Mevlüt Akçapa konuşmacı olarak yer aldı.


Ülkelerin çıkarları doğrultusunda sürekli bir güç mücadelesinde olduklarını söyleyen Akçapa, bu mücadelenin Dünya coğrafyasında temel etki alanları üzerinde yürütüldüğünü aktardı. Bu etki alanlarına yerleşen ülke veya birkaç ülkenin mensubu oldukları kuruluşların, Dünya’nın geri kalanı üzerinde hâkimiyet geliştirebildiklerini ifade etti. Etki alanlarına nüfus etmek açısından değerlendirildiğinde, son otuz yıllık süreç içerisinde NATO’nun diğer bir değiş ile Amerika’nın, Rusya’yı kuşatmayı başardığının altını çizdi.


Konuşmasında, Ukrayna coğrafyasının etki alanlarının kesişme noktası olduğunu belirten Akçapa, ülkenin son yirmi yıllık süreçte siyasi gelgitler yaşadığına değindi. Ukrayna’nın bir Avrupa Birliğine, bir Rusya’ya yakın dış politika izlemesinin, özellikle kendisini NATO tarafından kuşatılmış hisseden Rusya tarafından, güvenliği için bir tehdit olarak algıladığını vurguladı. Bu tehdidin bertaraf edilmesinin Rusya için vazgeçilmez bir güvenlik hedefi olduğunu da kaydetti. Bu nedenle savaşın Rusya için, NATO dolayısı ile Amerika tarafından kısıtlanmış olan etkinlik alanını genişletmeye yönelik bir araç olduğunu düşündüğünü belirtti.


Yaklaşık iki senedir süren Ukrayna’daki savaşta, Rusya’nın bir kısım hedeflerine ulaştığını bildiren Akçapa, özellikle Karadeniz’in hâkimiyeti açısından önemli kazanımlar elde ettiğini vurguladı. Kazanımlar için Rusya “beklediğini aldı” şeklinde yorumladığını dile getiren Doç. Dr. Mevlüt Akçapa savaşın sona ermesinde bu kazanımların rol oynayacağını sözlerine ekledi. Akçapa, kurulacak diplomatik temasların her iki taraf içinde bir “onurlu çıkış” esasına dayanacağını söyleyerek konuşmasını tamamladı.     


Organizasyonu İTBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nce üstlenilen etkinlik, BTÜ Yıldırım Bayezid Yerleşkesi Kırmızı Salon’da gerçekleşti. Konferansa BTÜ Rektörü Naci Çağlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, İTBF Dekanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal, Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özkan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

13 Kasım 2023