Kurullar ve Komisyonlar

FAKÜLTE ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Gökhan ÖZKAN

Başkan

Doç. Dr. İsa DEMİRKOL

Üye

Bölüm Başkanı

Üye

 

Fakülte Erasmus ve Mevlana Koordinatörü

Doç. Dr. K. Burcu Öngen BİLİR

Fakülte Bologna Sorumlusu

Doç. Dr. Ali Burak DARICILI

 

İTBF Kalite Koordinatörlüğü

Doç. Dr. İsa DEMİRKOL

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan ŞİMŞEK

Öğretim Üyesi

Hatice ETYEMEZ

Fakülte Sekreteri