Bölüm Başkanı Mesajı


Uluslararası İlişkiler, 1. Dünya Savaşı’ndan sonra, savaş ve barış meselelerini daha iyi anlama ve barışın hakim olduğu bir dünya yaratma çabalarının bir sunucu olarak ortaya çıkmıştır. II. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş, uluslararası ilişkiler disiplininin temel araştırma konuları olan savaş, barış ve güvenlik gibi meselelerinin önemini arttırmış, bu konular 1970’lere kadar disiplininin merkezi bir unsuru olarak yerini korumuştur.


Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ilişkileri ciddi şekilde etkileyen ve dönüştüren küreselleşme, başta bilgi, iletişim ve ulaşım alanlarında olmak üzere bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hızlanmasıyla beraber 21. yüzyılda artan bir şekilde etkili olmaktadır. Küreselleşmenin, karşılıklı bağımlılığın ve uluslararası siyasetle küresel ekonominin etkileşiminin her geçen gün arttığı, küresel yönetişimin önem kazandığı günümüzde Türkiye, uluslararası sisteme daha fazla entegre hale gelmekte, uluslararası arenada meydana gelen politik ve ekonomik gelişmelerden daha fazla etkilenmektedir. Bu bağlamda, uluslararası sistemdeki gelişmeleri ve bu gelişmelerin Türkiye’ye etkilerini disiplinler arası bir perspektiften anlamak zaruri hale gelmiştir.


Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün amacı, Türkiye’de bu konularda azami yeterliliğe sahip akademisyenler, karar alıcılar ve profesyoneller yetiştirmektir. Mezunlarımız, kamuda başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere kamu kurumlarının AB veya uluslararası ilişkiler birimlerinde çalışma şansını elde edeceklerdir. Yurtdışında birçok uluslararası örgütte ve özel sektörde de bölüm mezunları olumlu bir gelecek perspektifine sahip olacaklardır. Öte yandan, mezunlarımız akademik kariyere de yönelebileceklerdir. Günümüzde şirketlerin birçoğu yurt dışında başka şirketlerle işbirliği içerisinde olup uluslararası ilişkiler alanının donanım ve birikimine sahip elemanları istihdam etmektedirler. Bu anlamda mezunlarımız diğer sosyal bilim alanlarının birçoğuna göre daha geniş bir istihdam olanağına sahip olacaklardır.


Prof. Dr. Gökhan ÖZKAN

Bölüm Başkanı