Abdullah ÇELİK

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 468
Bölüm Sekreteri
Anabilim Dalı Sekreteri
Öğrenci İşleri


300 36 27
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(Memur)
300 36 27
İşletme Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 36 27
Uluslararası İlişkiler Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 36 27
Uluslararası Ekonomi Politikası Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 36 27
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
300 36 27
İşletme Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
300 36 27
Uluslararası İlişkiler Bölümü
(Bölüm Sekreteri)

Mümin ÖZKAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 468
Staj SGK İMEP İşlemleri
İç Kontrol Eylem Planı (İKEP) Kurumsal Zeka (KZ)
Satın Alma, Jüri ve Yolluk Ödemeleri
Döner Sermaye ve Resmi Yazışmalar

808 10 44
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(Bilgisayar İşletmeni)
808 10 44
Uluslararası Ekonomi Politikası Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
808 10 44
İşletme Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
808 10 44
Uluslararası İlişkiler Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
808 10 44
İşletme Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
808 10 44
Uluslararası İlişkiler Bölümü
(Bölüm Sekreteri)