Ebru KAYA

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 468
Bölüm İşlemleri
300 34 45
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(Özel Kalem)
300 34 45
Uluslararası İlişkiler Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 34 45
Uluslararası Ekonomi Politikası Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 34 45
İşletme Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 34 45
İşletme Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
300 34 45
Uluslararası İlişkiler Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
(Bölüm Sekreteri)

Mümin ÖZKAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 468
Staj SGK İMEP İşlemleri
İç Kontrol Eylem Planı (İKEP)
Satın Alma, Jüri ve Yolluk Ödemeleri
Döner Sermaye ve Resmi Yazışmalar

808 10 44
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(Bilgisayar İşletmeni)
808 10 44
Uluslararası İlişkiler Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
808 10 44
Uluslararası Ekonomi Politikası Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
808 10 44
İşletme Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
808 10 44
İşletme Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
808 10 44
Uluslararası İlişkiler Bölümü
(Bölüm Sekreteri)