Doktora


ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI


Bursa Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Doktora Programı, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nda öğrenci almaya başlamıştır.


Uluslararası İlişkiler Doktora Programı‘nın amacı, uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin menfaatlerini ve politikalarını en iyi şekilde analiz edebilme yetisi ile donatılmış; başta İngilizce olmak üzere yabancı diller konusunda donanımlı; dünya siyasi tarihini, diplomasiyi ve dünya siyasetini öğrenmiş; diplomatik usuller ve yazışma tekniklerini özümsemiş; Uluslararası İlişkiler teorilerini bilen ve kullanabilen; mevcut sorunlar yanında, ileride ortaya çıkması beklenebilecek uluslararası problemlere de önceden hazırlıklı; uluslararası politik ekonomi ve aktörleri konularında donanımlı; müzakere sürecinde ülke menfaatlerini savunabilen; ekonomik, siyasi, askeri, tarihsel ve kültürel boyutları ile tüm konuları tek tek ve bütün halinde analiz edebilen; uluslararası örgütlerin yapısını, işleyişini, fonksiyonlarını anlayacak bilgilerle donatılmış; AB’nin hukukunu, siyasetini, karar alma mekanizmalarını, dış politikasını, güvenlik politikasını, bölgesel politikalarını, derinleşme, genişleme ve sektörel stratejilerini bilen; Türkiye’nin bölgesel politikalarını ve bu bölgelerdeki aktörleri bilen mezunlar yetiştirmektir.