Misyon ve Vizyon


Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün misyonu, özgün düşünce üretebilen; bilginin öğrenilmesi, uygulanması ve yayılmasını ilke edinen; ülkesini, milletini, insanlığı ve mesleğini seven; aklın ve bilimin ışığında ülkemizin çağdaşlaşma çabasına katkıda bulunacak; küreselleşen dünyada barışçıl bir anlayışı ikame edebilecek ve farklı kültürel ortamlarda iletişim kurabilecek mesleki açıdan yetkin ve özgüvenli bireyler yetiştirmektir.


Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün vizyonu, nitelikli öğretim elemanlarının etki değeri yüksek araştırma ve yayın faaliyetleri gerçekleştirdiği dünyanın önde gelen bölümlerinden biri olmak; öğrencilerine Uluslararası İlişkiler alanında sağlam bir kavramsal ve teorik altyapı sağlarken, aynı zamanda edindikleri bilgileri disiplinler arası bir yaklaşımla nasıl uygulayacakları konusunda yol gösteren evrensel standartlarda programlar geliştirmek; uluslararası politik ve ekonomik gelişmeleri izleyebilen, uluslararası düzeyde araştırma yapabilen, uluslararası barışa katkıda bulunabilecek, analitik düşünme yeteneğine ve eleştirel düşünceye sahip ve takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmektir.