Bölüm Başkan Yardımcıları Görev ve Sorumlulukları

Bölüm başkan yardımcısı, eğitim-öğretimin sürdürülmesinde ve bölümün yönetiminde gerekli olan idari işlerin, araştırmaların, akademik ve diğer faaliyetlerin yürütülmesinde bölüm başkanına yardımcı olmak ile sorumludur.

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt AKÇAPA ve Dr. Öğr. Üyesi Engin KOÇ, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadırlar.