Tarihçe


Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa'nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 6 Fakülte, 2 Enstitü ve 1 Yüksek okul ile kurulmuştur. Bu fakültelerden biri olan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde ilerleyen süreçte yeni bölümler açılmaya başlanmıştır.


Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı'nda, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı'nda 41 öğrenci ile eğitim öğretime başlanmıştır. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nda yılında Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı'na ve 2022-2023 Eğitim Öğertim Yılı'nda Uluslararası İlişkiler Doktora Programı'na öğrenci alınmaya başlanmıştır. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'ndan itibaren Uluslararası İlişkiler Lisans Programı'nın dili %30 İngilizce olacak şekilde değiştirilmiştir.


Bölümümüz ayrıca 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi'nden itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Uluslararası Ekonomi Politikası Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları'nı ve kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesi'nin koordinatörlüğü çerçevesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programı'nı da yürütmektedir. 


Bölümümüzde BTÜ-İMEP (İşletmede Mesleki Eğitim Programı) modeli uygulanmaktadır. İşletmede Mesleki Eğitim Programı, sınıf dersleri dışında, ilgili sektörle ortak projelendirilmiş, birlikte yönetilen ve işyerinde uygulanan bir eğitim modelidir. Bu modelde öğrencilere, okulda öğrendiği temel akademik bilgileri ve kavramları sahada tanıma ve uygulama fırsatı sunulmaktadır. Öğrenciler, 8 yarıyıllık lisans eğitim-öğretim programlarının 8. yarıyılında, ilgili kurumlarda İşletmede Mesleki Eğitim Programı mesleki uygulama kısmına devam etmektedirler.